Yêu lại người cũ, cảm giác thế nào?

(MTO 8 - 22/08/2019 15:55)

Bắt đầu một mối quan hệ “cũ nhưng không cũ”, cảm giác ấy như thế nào nhỉ?

Độc giả đã chia sẻ "trạng thái cảm xúc" khi "yêu lại người cũ" cùng Mực Tím Online

PHƯƠNG TRANG
(Theo Mực Tím)

Bình luận