Vinh danh 28 Thầy thuốc trẻ tiêu biểu đạt giải thưởng Phạm Ngọc Thạch 2020

(MTO 2 - 26/02/2020 23:28)

Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh giới thiệu 28 gương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Thành phố đạt giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 7 - năm 2020.

Qua 07 lần tuyên dương, đến nay đã có 189 gương Thầy thuốc trẻ Thành phố được vinh danh. Đây là những điển hình thầy thuốc trẻ có nhiều nỗ lực, giàu y đức, y nghiệp và nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tình nguyện.

Theo THÁI TRIỂN
(Website Thành Đoàn)

Bình luận