Tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2020

(MTO 7 - 28/07/2020 08:07)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định khung thời gian năm học 2020 - 2021. Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất là vào ngày 1/9/2020.

Khung thời gian này áp dụng cho các cấp học mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên toàn quốc. Theo quyết định của Bộ GDĐT, ngày tựu trường sớm nhất là 1/9/2020; tổ chức khai giảng ngày 5/9/2020, ngày kết thúc năm học là 31/5/2020. Riêng các kì thi tốt nghiệp THPT, thi hoc sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Khung thời gian năm học 2020 - 2021. Đồ họa: MT

Quyết định của Bộ GDĐT cũng nêu nguyên tắc, nội dung xây dựng kế hoạch năm học của các địa phương.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ quyết định kế hoạch thời gian năm học các bậc học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp đặc biệt. Giám đốc Sở GDĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Bình luận