Tựa sách hay chào mừng tháng Thanh niên 2021 và kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn

(MTO 3 - 18/03/2021 11:31)

Chào mừng tháng Thanh niên 2021 và kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, NXB Trẻ ra mắt 2 ấn phẩm Thư gửi Thanh niênLịch sử Đoàn Thanh niên nông thôn và Vùng ven Sài Gòn – Gia Định trong chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975.

Thư gửi thanh niên – Tuyển chọn các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên là Tựa sách mới nhất trong Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh, phát hành trong Tháng 3 sách Trẻ. Sách tập hợp các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên từ năm 1920- 1969. Các bài viết được sắp xếp theo thứ tự thời gian, có chú giải cùng hình ảnh minh họa. Sách làm rõ thêm tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác bồi dưỡng cách mạng cho thế hệ trẻ, là tài liệu cần thiết cho các đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, cá nhân làm công tác Đoàn trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.

Lịch sử Đoàn Thanh niên nông thôn và Vùng ven Sài Gòn – Gia Định trong chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975 (Ban thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ truyền thông Thành Đoàn biên soạn)

Tâp sách ra đời vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 — 26/3/2021), 45 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 — 02/7/2021)

Biên soạn các công trình truyền thống thanh niên của Đoàn đã được Ban Thường vụ Thành Đoàn và Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn thực hiện trong nhiều năm qua, ghi nhận nhiều tài liệu quý giá của người trong cuộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như: Theo nhịp khúc lên đàng, Tuổi trẻ Sài Gòn - Mậu Thân 1968, Lược sử Đoàn Thanh niên Thành phố (1954-1975), Đội Thanh niên cận vệ Thành Đoàn, Căn cứ Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ, Thành Đoàn cùng quân và dân Sài Gòn - Gia Định tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Hàng ngàn trang sách có ý nghĩa chính trị, có giá trị khoa học, có sức hút cảm xúc tuổi trẻ, có tầm tư liệu lịch sử đáng giá. Song lịch sử đấu tranh còn những địa bàn chưa được đề cập như nông thôn và vùng ven, ngoại thành Sài Gòn trước đây, nên Thành Đoàn đã trân trọng mời các cán bộ Đoàn, các nhà biên soạn lịch sử, các vị tâm huyết với tuổi trẻ để biên soạn, tập hợp lịch sử “trận địa” này. Quyển sách này ra mắt lần đầu tiên với nhiều tư liệu thực tế sinh động trong kháng chiến, đúc rút kinh nghiệm từ xác định mục tiêu lý tưởng, nhiệm vụ cụ thể... đến hình thái tổ chức và phương thức hành động.

MINH MINH
Theo Mực Tím

Bình luận