Tự hào thanh niên Thành phố Bác

(MTO 5 - 03/05/2020 11:19)

Đây là chủ đề đợt sinh hoạt chính trị của đoàn viên, hội viên, thanh niên, đội viên Thành phố nhằm chào mừng các ngày lễ lớn như kỉ niệm 45 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đợt sinh hoạt chính trị này sẽ kéo dài đến hết tháng 5 với nhiều nội dung, hoạt động sinh động, thiết thực.

PV
Đồ họa: Thành Đoàn TP.HCM

Bình luận