Trường nào tại TP.HCM tuyển sinh lớp 10 chương trình tích hợp?

(MTO 5 - 25/05/2020 13:26)

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có thông báo về việc tuyển sinh lớp 10 chương trình tích hợp năm học 2020 - 2021. Theo đó, sẽ có 12 trường tuyển sinh theo chương trình này với tổng cộng 980 chỉ tiêu.

Danh sách cụ thể các trường THPT tại TP.HCM tuyển sinh lớp 10 chương trình tích hợp:

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, ba nhóm học sinh có thể đăng kí dự tuyển vào lớp 10 chương trình tích hợp. Trong đó, nhóm 1 và nhóm 2 đã từng học chương trình tích hợp THCS tại TP.HCM. Riêng nhóm 3 (chưa học chương trình tích hợp ở bậc THCS) thì phải tốt nghiệp THCS loại khá trở lên và đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

Cụ thể, đối với nhóm 1, học sinh học chương trình tích hợp THCS tại TP HCM, tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10 THPT, đăng ký 2 nguyện vọng tích hợp (nguyện vọng 1 và 2). Căn cứ vào điểm thi tuyển sinh lớp 10 và điểm thi chương trình tích hợp, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí theo nguyện vọng 1, 2 đã chọn vào những trường có dạy tích hợp.

Điểm tuyển tích hợp bằng điểm Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán cộng điểm trung bình của chương trình tích hợp (hệ số 2).

Nhóm 2, học sinh học chương trình tích hợp THCS tại TP HCM, tham gia dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT hoặc lớp chuyên. Học sinh đăng ký nguyện vọng 1 - dự thi môn chuyên vào các trường, lớp chuyên; nguyện vọng 2 dành cho những trường có dạy chương trình tích hợp.

Điểm tuyển trường, lớp chuyên theo quy định tuyển sinh lớp 10 chuyên. Điểm tuyển tích hợp bằng tổng điểm Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán và điểm trung bình chương trình tích hợp (hệ số 2).

Nhóm 3, học sinh không học chương trình tích hợp cấp THCS, tốt nghiệp THCS loại khá trở lên. Điểm số từng kỹ năng của năm lớp 9 tăng cường tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên, hoặc một trong các điều kiện: chứng chỉ B tiếng Anh trở lên có Cambridge PET đạt từ 140 đến 210 điểm (hoặc 142/170); FCE từ 140/210 điểm (hoặc 140/190); chứng chỉ TOEFL Junior đạt từ 785/900 điểm; cấp độ Level 1 từ 56 điểm trở lên của PTE Genera; các chứng chỉ tiếng Anh tương đương.

Học sinh tham gia dự thi tuyển sinh 10 tại TP HCM, ngoài 3 môn quy định Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ phải dự thi môn tích hợp và phải đăng ký 2 nguyện vọng tích hợp (nguyện vọng 1, 2). Điểm xét tuyển tích hợp bằng tổng điểm Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán và môn tích hợp (hệ số 2).

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 chương trình tích hợp

T.NGUYỄN

Bình luận