Trường THPT chuyên Ngoại ngữ công bố cấu trúc đề thi 3 môn vào trường

(MTO 1 - 17/01/2021 14:17)

Mới đây, trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) đã công bố cấu trúc đề thi 3 môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.

Cụ thể:

Môn thứ nhất là: Đánh giá năng lực ngoại ngữ. Đề thi gồm 2 phần (60 câu hỏi trắc nghiệm và một câu tự luận). Thí sinh thi trong 90 phút.

Môn thi thứ hai là: Đánh giá năng lực Toán và Khoa học tự nhiên gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 55 phút.

Môn thứ ba là: Đánh giá năng lực Văn và Khoa học xã hội - cũng có thời gian làm bài 55 phút. Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu tự luận.

Cấu trúc cụ thể của đề thi 3 môn vừa được công bố cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 của trường THPT chuyên Ngoại ngữ như sau:

Thí sinh quan tâm có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ nhà trường tại đây.

KIM HỒNG

(theo Mực Tím)

Bình luận