Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn 2019

(MTO 8 - 09/08/2019 07:35)

Ngày 08/08/2019, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã đưa ra mức điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo.

Năm nay, mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh, xét tuyển khối A1 với 26,4 điểm.

Tham khảo điểm chuẩn cụ thể như sau:

HÀ ĐẶNG

Bình luận