Trường Đại học Sài Gòn công bố điểm sàn theo kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực

(MTO 9 - 07/09/2020 20:44)

Theo thông báo của Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Sài Gòn ngày 7/9, ngành có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực cao nhất là 750.

Đó là các ngành Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch); Kĩ thuật phần mềm; Công nghệ thông tin. Các ngành có mức điểm sàn 700 là Täm lí học; Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch); Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Quản trị văn phòng; Luật.

Trong khi đó, các ngành Quản lý giáo dục; Quốc tế học; Toán ứng dụng; Công nghệ thông tin (chất lượng cao) có mức điểm sàn là 650. Các ngành còn lại có điểm sàn 600 bao gồm Thông tin thư viện; Khoa học môi trường; Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử; Công nghệ kĩ thuật điện từ - viễn thông; Công nghệ kĩ thuật môi trường; Kĩ thuật điện; Kĩ thuật điện tử viễn thông.

Theo Trường Đại học Sài Gòn, điểm sàn được xác định bao gồm điểm của Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức cộng với điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực ưu tiên kế tiếp là 10 điểm.

Bình luận