Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn 2019

(MTO 8 - 09/08/2019 07:35)

Ngày 08/08/2019, trường Đại học Ngoại thương đưa ra mức điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành tại hai cơ sở.

Trường Đại học Ngoại thương hiện đang đào tạo hai cơ sở: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, mức điểm chuẩn cụ thể của từng ngành như sau:

HÀ ĐẶNG

Bình luận