Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn 2019

(MTO 8 - 09/08/2019 07:35)

Ngày 08/08/2019, trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm vào các chuyên ngành đào tạo của trường.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là ngôi trường đầu tiên phía Bắc công bố điểm chuẩn 2019. Năm nay, ngành Khoa học máy tính thuộc nhóm Công nghệ thông tin có số điểm đầu vào cao nhất với 27,42 điểm.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

HÀ ĐẶNG

Bình luận