Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM công bố đề án tuyển sinh năm 2021

(MTO 1 - 14/01/2021 22:45)

Chiều 14/1, Trường Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy và chương trình liên kết quốc tế dự kiến năm 2021.

Theo đó, năm học 2021 nhà trường sẽ tiếp tục tuyển sinh hệ đại học chính quy với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 3.280, bao gồm 3 chương trình đào tạo:

Chương trình đại học chính quy chuẩn (chương trình đại trà): 2.165 chỉ tiêu

Chương trình đại học chính quy chất lượng cao: 950 chỉ tiêu

Chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng: 165 chỉ tiêu

7 ngành đào tạo chính của trường tiếp tục là: tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, kinh tế quốc tế, hệ thống thông tin quản lý, luật kinh tế và ngôn ngữ Anh. Năm nay trường Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh thêm 3 chuyên ngành mới gồm: chuyên ngành quản trị logistic và chuỗi cung ứng thuộc ngành quản trị kinh doanh; chuyên ngành công nghệ tài chính thuộc ngành tài chính ngân hàng; chuyên ngành khoa học dữ liệu trong kinh doanh thuộc ngành hệ thống thông tin quản lý.

Các ngành tuyển sinh của ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Cũng theo đề án tuyển sinh năm 2021 được công bố, năm nay nhà trường tuyển sinh theo 5 phương thức:

+ Phương thức 1: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Phương thức 2: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vẫn là phương thức tuyển sinh chủ yếu, chiếm khoảng 80% chỉ tiêu, áp dụng cho 1.925 chỉ tiêu chương trình đại học chính quy chuẩn, 570 chỉ tiêu chương trình đại học chính quy chất lượng cao, 80 chỉ tiêu chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng.

+ Phương thức 3: ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của trường chiếm khoảng 12% tổng chỉ tiêu tuyển sinh, gồm: 290 chỉ tiêu chương trình đại học chính quy chất lượng cao và 85 chỉ tiêu chương trình đại học quốc tế song bằng.

+ Phương thức 4: xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức chiếm khoảng 8% chỉ tiêu chuyển sinh áp dụng cho 240 chỉ tiêu chương trình đại học chính quy chuẩn và 90 chỉ tiêu chương trình đại học chính quy chất lượng cao.

+ Phương thức 5: Riêng chương trình liên kết quốc tế áp dụng phương thức xét kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn.

Thí sinh có thể dùng nhiều phương thức để xét tuyển vào trường.

Thí sinh quan tâm có thể cập nhật các thông tin tuyển sinh mới nhất từ nhà trường tại đây.

KIM HỒNG
(theo Mực Tím)

Bình luận