Tổng kết hành trình "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời theo chân Bác"

(MTO 8 - 27/08/2019 12:31)

Tổng kết đợt hành trình "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác" từ tháng 1-tháng 9/2019, rất nhiều hoạt động được các cơ sở Đoàn hoàn thành kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.

Theo doanthanhnien.vn

Bình luận