Tổng hợp điểm chuẩn 2019 của các trường tại Đà Nẵng, Huế

(MTO 8 - 10/08/2019 01:48)

Các trường đại học ở 2 tỉnh Đà Nẵng và Huế đã công bố mức điểm chuẩn năm 2019 với mức dao động so với năm ngoái từ 1 - 2 điểm.

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Khoa Du lịch - Đại học Huế

Đại học Luật Huế

Đại học Kinh tế Huế

BLUED tổng hợp

Bình luận