Tổng hợp điểm chuẩn 2019 của các 18 trường Quân đội

(MTO 8 - 08/08/2019 22:38)

Các trường quân đội đã đồng loạt công bố điểm chuẩn năm 2019 với mức điểm dao động từ 22 - 23 điểm.

Q.T tổng hợp

Bình luận