Tỉnh nào ở Việt Nam có 4 thành phố trực thuộc?

(MTO 11 - 16/11/2021 11:32)

Ở Việt Nam, tỉnh nào có 4 thành phố trực thuộc? Hãy khám phá qua ô chữ nhé!

Mời bạn click vào ảnh để giải ô chữ

Theo Mực Tím

Bình luận