Tình hình dịch bệnh Covid-19 vào ngày 31-3

(MTO 3 - 31/03/2020 14:18)

Đây là tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến 08 giờ 00 ngày 31/03/2020 theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh.

- Tổng số trường hợp COVID-19 xác định đến ngày 31/03/2020: 47 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp đã xuất viện bệnh nhân (BN) 01; BN 02; BN 07; BV 64; BN 66, BN 79, BN 90; BN BN53; BN75; BN 89); hiện tại có 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính từ 02 lần trở lên; các trường hợp còn lại đang được điều trị; tình hình sức khỏe hiện tại ổn định, tiếp tục điều trị, theo dõi.;

- Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 30/03/2020 đang được theo dõi: 4.831 trường hợp

- Tổng số trường hợp nghi ngờ đến ngày 30/03/2020: 303 trường hợp (trong đó có 300 trường hợp có kết quả âm tính, 03 trường hợp đang đợi kết quả).

Về tình hình giám sát người về từ vùng dịch, báo cáo cho biết: Tình hình cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của thành phố là 8.934 trường hợp, còn tại các khu cách ly tập trung của quận, huyện tính đến ngày 30/03/2020 là 1.027 trường hợp. Trong đó 513 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 30/03/2020 hiện còn theo dõi 514 trường hợp.

Ngoài ra, tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 30/03/2020 là 5.782 trường hợp, trong đó 4.046 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 30/03/2020 còn đang theo dõi 1.736 trường hợp.

N.TÚ tổng hợp (Nguồn: Trung tâm Báo chí TP. HCM)

Bình luận