Tỉ lệ chọi lớp 10 chuyên và tích hợp tại TP.HCM

(MTO 5 - 03/05/2019 02:37)

Theo thống kê của Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu về số lượng đăng kí nguyện vọng 1 thi vào các lớp 10 chuyên.

heo đó, có 2812 nguyện vọng 1 đăng kí thi tuyển vào lớp 10 chuyên, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 740. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi tỉ lệ chọi rất cao, lên đến 3,80 (đã làm tròn số). Có tỉ lệ cao tiếp theo là trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (3,69).

Ở các lớp tích hợp, tỉ lệ chọi có vẻ không căng thẳng bằng, thậm chí có trường số nguyện vọng đăng kí thấp hơn cả chỉ tiêu dự kiến.

Tỉ lệ chọi lớp 10 chuyên và nguyện vọng lớp 10 tích hợp

Đây chỉ mới là thống kê ban đầu nhằm giúp thí sinh có thể cân nhắc, điều chỉnh nguyện vọng (thực hiện trước ngày 8/5/2019).

TRÀ NGUYỄN
(Theo Mực Tím)

Bình luận