Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục nhân khai giảng năm học mới 2020-2021

(MTO 9 - 04/09/2020 14:48)

Trong Thư gửi ngành giáo dục nhân khai giảng năm học mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả của ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua.

Ngày 4/9/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư cho ngành Giáo dục nhân khai giảng năm học 2020 - 2021. Mực Tím trân trọng đăng toàn văn nội dung bức thư.

Bình luận