Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

(MTO 9 - 05/09/2018 09:54)

Mực Tím Online xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng năm học mới 2018-2019 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đồ họa: MTO

Bình luận