Thông điệp của Tuổi trẻ Thành phố gửi Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(MTO 10 - 12/10/2020 13:34)

Đây chính là những tình cảm, kỳ vọng với Đại hội và trách nhiệm của thế hệ trẻ với TP.HCM thân yêu, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một sự kiện chính trị quan trọng và ý nghĩa của người dân và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Hồ Chí Minh. Đại hội là dịp tổng kết những kết quả đạt được của Thành phố trong thời gian vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển mới bền vững và mạnh mẽ của Thành phố thời gian tới.

Nhân dịp này, Tuổi trẻ Thành phố trân trọng gửi đến Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố những thông điệp của Tuổi trẻ Thành phố, thể hiện những tình cảm, kỳ vọng với Đại hội và trách nhiệm của thế hệ trẻ với Thành phố Hồ Chí Minh thân yêu, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Thành Đoàn TP.HCM mời gọi các bạn đoàn viên, thanh niên cùng chia sẻ những thông điệp của Tuổi trẻ Thành phố gửi Đại hội thay cho lời chúc Đại hội thành công tốt đẹp trên trang cá nhân kèm hashtag #DaihoiXI #ThongdiepTuoitre.

Bên cạnh đó, bạn có thể gửi thông điệp của mình chào mừng Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố về địa chỉ email: Tuyengiaothanhdoantp@gmail.com.

Theo Thành Đoàn TP.HCM

Bình luận