Thi THPT quốc gia 2018 có gì mới?

(MTO 3 - 10/03/2018 09:55)

Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2018 đã có một số thay đổi theo thông tư vừa được công bố của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Để bạn đọc tiện theo dõi, Mực Tím Online tổng hợp những sửa đổi, bổ sung theo quy chế mới so với quy chế năm 2017. Bạn có thể xem thông tin đầy đủ những nội dung thay đổi này tại website của Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn).

TRÀ NGUYỄN

Bình luận