Thành Đoàn TP. HCM kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung

(MTO 10 - 16/10/2020 21:27)

Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội TP.HCM vừa có thư ngỏ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Bình luận