Thành Đoàn TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

(MTO 11 - 08/11/2020 20:48)

Thành Đoàn TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 nhằm tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố.

Năm nay, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Thành Đoàn TP.HCM chỉ đạo tổ chức từ ngày 15/10 - 15/11/2020 có chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố chung tay nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật và ý thức thượng tôn pháp luật”.

Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam tại Quận 5

Hoạt động tuyên truyền thông qua tiểu phẩm kịch

Cụ thể là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật (trên trang phapluat.vnuhcm.edu.vn); Ngày hội “Thanh niên công nhân với văn hóa giao thông” năm 2020; Chương trình “Hành trình của niềm tin”; Triển lãm giáo dục “Tác hại của ma tuý”, kết hợp tuyên truyền đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố tham gia phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022; Tổ chức 04 chương trình kịch tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên các trường Trung học phổ thông, Cao đẳng, Đại học; Thực hiện 54 chuyên đề tư vấn về văn hóa giao thông cho học sinh Trung học phổ thông; Tổ chức 20 chương trình tư vấn pháp luật dành cho học sinh Trung học phổ thông; Ra quân đội hình “Trợ giúp pháp lý trực tiếp” cho thanh niên công nhân…

Một số hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Các hoạt động tập trung tuyên truyền về nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật Thanh niên (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các Nghị định của Chính phủ gắn với Thanh niên; Luật Biên giới quốc gia năm 2012; Luật Biển Việt Nam và các điều ước quốc tế về biển Việt Nam là thành viên; Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2018); Luật Giao thông đường bộ năm 2018; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật An ninh mạng năm 2018…

Bên cạnh đó, trên trang cộng đồng “Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh với pháp luật” diễn ra nhiều hoạt động tương tác trực tuyến về pháp luật như: Chương trình “Hiểu đúng, làm trúng” (với 03 chương trình trực tuyến định kỳ vào lúc 19g30 tối thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 06/11/2020); Chương trình “Lăng kính pháp luật” (với 03 chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 19g30 tối thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 07/11/2020); Chương trình thông tin về Luật Thanh niên (sửa đổi, bổ sung năm 2020) vào lúc19g30 ngày 09/11/2020.

Trong hai ngày 07, 08/11/2020, 03 cụm khu vực gồm Quận - Huyện, Trường học và Công nhân lao động sẽ đăng cai tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 cấp Thành và 02 cụm sẽ đăng cai tổ chức hoạt động cấp cơ sở với nhiều nội dung thiết thực như tuyên truyền, tổ chức các hội thi, diễn đàn tri thức về pháp luật; chương trình “Câu chuyện pháp đình”, ra mắt các đội hình tuyên truyền pháp luật và tổ chức nhiều sân chơi hấp dẫn tìm hiểu kiến thức về pháp luật.

PV

Ảnh: Thành Đoàn TP.HCM

Bình luận