Teen Quận 5 rủ nhau tham gia hội thi đọc sách

(MTO 4 - 17/04/2020 20:42)

Hội thi “Cuốn sách hôm nay - Góc nhìn ngày mai” do Quận đoàn 5 tổ chức. Đây là cuộc thi khuyến khích thói quen đọc sách trong giới trẻ, nhất là trong mùa dịch Covid-19 hiện nay.

Teen chỉ cần đọc sách, sau đó viết suy nghĩ của mình về quyển sách trên Facebook kèm hashtag #q5cuonsachhomnaygocnhinngaymai là có thể dự thi Hội thi này.

Thể lệ dự thi bạn xem bên dưới:

PHI LÊ

Bình luận