Tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về Quyền Trẻ em

(MTO 8 - 28/08/2020 16:38)

Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động tập huấn, truyền thông mang tính sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về Quyền Trẻ em là một trong những mục tiêu trọng tâm được Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM xác định thực hiện trong nhiệm kì II (2020 - 2025)

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Ban chấp hành Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM diễn ra sáng ngày 28/8/2020 tại tòa soạn báo Khăn Quàng Đỏ. Theo dự thảo báo cáo của Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM, trong nhiệm kỳ 2014- 2020, Hội đã có nhiều giải pháp thiết thực trong công tác xây dựng và phát triển Hội, vận động chính sách và giám sát việc thực hiện Quyền Trẻ em; truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về Quyền Trẻ em, các hoạt động tư vấn pháp lý miễn phí, hỗ trợ bảo vệ Quyền Trẻ em; hợp tác quốc tế; vận động các nguồn lực và tổ chức nhiều chương trình, sự kiện và hoạt động chăm lo cho trẻ em.

Các đại biểu thống nhất thông qua nghị quyết hội nghị Ban chấp hành về việc tổ chức Đại hội Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM nhiệm kỳ II (2020-2025)

Hội nghị đã thảo luận và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2020 - 2025), phương hướng hoạt động và đề án nhân sự trong nhiệm kỳ mới, dự kiến được diễn ra trong tháng 10. Tại Hội nghị, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em cũng đã trao thẻ cho các hội viên.

Cô Mai Thị Ngọc Mai - Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM trao thẻ hội cho chị Trần Gia Bảo - Phó Tổng Biên tập Báo Khăn Quàng Đỏ..

NGUYỄN HƯNG

Bình luận