Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chỉ đạo khẩn tăng cường an toàn trường học

(MTO 5 - 27/05/2020 23:11)

Ngày 27/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản khẩn về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích.

Sở yêu cầu lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị trực thuộc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, quản lý vật vũ khí, vật liệu nổ theo các văn bản, kế hoạch đã ban hành.

Chỉ đạo khẩn của Sở Giáo dục Đào tạo

Sở cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Rà soát công tác ký kết liên tịch với địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại đơn vị. Chủ động, kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai bão, lũ lụt... nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên.

Các cơ sở giáo dục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào nội dung một số môn học phù hợp.

Các trường phối hợp với chính quyền, tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, các lớp học bơi, học kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước trong thời gian nghỉ hè.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục phải quan tâm kiểm tra, cắt tỉa cành, chăm sóc cây xanh, xử lý thông thoáng hệ thống thoát nước, chống dột trong khuôn viên nhà trường, kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện tại các phòng học, phòng chức năng, phòng thí nghiệm, thực hành...

T.NGUYỄN

Bình luận