Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM hướng dẫn thi học kì 1

(MTO 11 - 23/11/2019 12:03)

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2019 - 2020. Đáng chú ý, sở yêu cầu các trường không được sử dụng kì kiểm tra học kì vào mục đích luyện tập cho học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi THPT Quốc gia.

Ngoài ra, các trường cũng không tổ chức kiểm tra quá 2 môn/ngày/ khối, không thực hiện kiểm tra theo tổ hợp thi THPT quốc gia.

Khung thời gian tổ chức kiểm tra học kì 1 là từ ngày 9/12 đến 21/2/2019.

Phòng GDĐT các quận, huyện ra đề và tổ chức kiểm tra chung các môn học cho các khối lớp cấp THCS: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán học và quy định chi tiết lịch kiểm tra cho đơn vị mình. Các môn học còn lại theo hướng dẫn của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng ma trận kiến thức và kỹ năng, hướng dẫn xây dựng câu hỏi và cấu trúc đề kiểm tra trên cơ sở ma trận kiến thức và kỹ năng.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Nam Sài Gòn thực hiện kiểm tra riêng ở các khối lớp 6, 7, 8, 9 nhưng phải theo hướng dẫn, ma trân kiến thức chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và có trách nhiệm báo cáo, gửi đề, đáp án về Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận.

Ở cấp THPT, trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung cho các môn học ở các khối lớp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học. Các môn học còn lại, có thể tổ chức kiểm tra tại lớp.

Về hình thức đề kiểm tra các môn kiểm tra chung của nhà trường, Sở Giáo dục - ĐT yêu cầu:

Đảm bảo hình thức, nội dung kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch dạy học; đảm bảo phù hợp giữa thời gian làm bài và nội dung kiểm tra, … Đối với lớp 9 và lớp 12, Không được sử dụng kì kiểm tra học kì vào mục đích luyện tập cho học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi THPT Quốc gia.

+ Các trường chỉ thực hiện theo chương trình chuẩn: biên soạn một đề kiểm tra chung cho mỗi môn ở từng khối lớp.

+ Các trường thực hiện cả chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, mỗi môn (trừ Tiếng Anh) của khối lớp 10 và 11 biên soạn một đề kiểm tra có hai phần: phần chung bắt buộc và phần riêng tự chọn cho hai chương trình chuẩn và nâng cao. Tỉ lệ điểm giữa phần chung và phần riêng của từng môn do nhà trường quy định.

Đối với các bài kiểm tra định kỳ, nhà trường, tổ /nhóm chuyên môn cần xây dựng ma trận kiến thức và kỹ năng với 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao); xây dựng nội dung đề kiểm tra bao quát, thực tiễn, tiếp cận đánh giá năng lực học sinh. tăng dần các dạng câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với việc giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.

Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Các nội dung của đề kiểm tra theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.

Cấu trúc đề kiểm tra phải đảm bảo đánh giá đúng và phân hóa năng lực học sinh.

Theo hướng dẫn của Sở, cấu trúc đề thi ngoại ngữ ở các lớp (trừ lớp 12) đối với môn tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm khách quan (chiếm 60%) và tự luận (40%) gồm các phần: Nghe, Từ vựng, Đọc hiểu, Ngữ pháp, tự luận. Riêng khối lớp 12 sẽ có một đề kiểm tra chung cho toàn trường gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu, phần tự luận gồm 10 câu (5 câu dạng thức từ, 5 câu viết lại câu).

Các môn ngoại ngữ còn lại, các trường tự ra đề và kiểm tra theo lịch, trừ tiếng Pháp thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD - ĐT.

Các môn còn lại của các khối (trừ khối 12) kiểm tra theo hình thức tự luận.

Các môn còn lại khối 12: Môn Ngữ văn: một đề kiểm tra theo hình thức tự luận chung cho toàn trường. Môn Toán: một đề kiểm tra chung cho toàn trường theo hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn kết hợp với tự luận theo nội dung chung của chương trình chuẩn và nâng cao. Các môn kiểm tra chung còn lại của trường: Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.

P.V
(Theo Sở GD - ĐT)

Bình luận