Phổ điểm các tổ hợp kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

(MTO 8 - 27/08/2020 10:54)

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm các tổ hợp kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

PV

Bình luận