Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

(MTO 10 - 10/10/2017 14:43)

Chân dung một số học sinh nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam năm 2017 khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bình luận