Những tuyến xe buýt tại TP.HCM hoạt động lại từ 4/5/2020

(MTO 5 - 03/05/2020 10:37)

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM thông báo khôi phục hoạt động 69 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố kể từ ngày 4/5/2020.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải cũng thông tin 27 tuyến xe buýt có trợ giá còn lại tiếp tục tạm ngưng, các tuyến xe buýt không trợ giá hoạt động lại bình thường.

Danh sách cụ thể, mời bạn xem bên dưới

Đồ họa: NAM TRÂN
Minh họa: Freepik, flaticon

Bình luận