Những rắc rối thường gặp khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

(MTO 7 - 21/07/2019 14:54)

Những rắc rối thường gặp và cách khắc phục khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bình luận