Ngành Y đa khoa có điểm chuẩn cao nhất ĐH Y Hà Nội

(MTO 8 - 09/08/2019 07:35)

Ngày 08/08/2019, trường Đại học Y Hà Nội đã đưa ra mức điểm xét tuyển các chuyên ngành đào tạo.

Theo đó, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất 26,75 là Y Khoa.

Điểm chuẩn các ngành còn lại như sau:

HÀ ĐẶNG

Bình luận