Mời tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện

(MTO 2 - 15/02/2020 13:23)

Mời bạn tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức.

Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020 sẽ diễn ra từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 16/2/2020 tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1).

Bạn cũng có thể đồng hành cùng Ngày hội hiến máu tình nguyện bằng cách chia sẻ các thông điệp từ chương trình.

Ảnh: Thành Đoàn TP.HCM

Bình luận