Mời bạn bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2020

(MTO 12 - 19/12/2020 16:59)

11 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thành phố trên các lĩnh vực sẽ được Hội đồng xét chọn danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2020".

Ngay bây giờ, bạn có thể tìm hiểu và bình chọn cho các gương tại đây. Mỗi người có thể bình chọn hết cả 11 gương nếu các bạn thấy xứng đáng. Kết quả bình chọn sẽ MANG TÍNH THAM KHẢO cung cấp thêm cho Hội đồng xét chọn.

Lưu ý, thời gian bình chọn sẽ kết thúc vào lúc 9h00 ngày 21/12/2020.

BS Ngô Việt Anh, gương y, bác sĩ trẻ tiêu biểu

BS Phạm Lê Duy, gương thanh niên nghiên cứu khoa học tiêu biểu

Thầy Nguyễn Quốc Đoàn, gương giáo viên trẻ tiêu biểu

Anh Vũ Chí Kiên, gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Anh Bùi Thanh Nghị, gương thanh niên công nhân tiêu biểu

Anh Nguyễn Nhật Phương, gương chiến sĩ lực lượng vũ trang trẻ tiêu biểu

Vận động viên Khổng Mỹ Phượng, gương vận động viên trẻ tiêu biểu

Chị Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, gương sinh viên tiêu biểu

Nghệ sĩ Trần Ngọc Nhã Thi, gương văn nghệ sĩ trẻ tiêu biểu

Anh Phan Minh Tiến, gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi

Học sinh Hoàng Thị Yến, gương đội viên tiêu biểu

P.V

Bình luận