Long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI

(MTO 10 - 15/10/2020 13:33)

Sáng ngày 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc trọng thể tại Hội trường TPHCM.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội có 444 đại biểu chính thức, đại diện hơn 240.000 đảng viên thuộc Đảng bộ TPHCM. Trong đó, có 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Đại hội có 444 đại biểu tham dự chính thức.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết: "Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ, đan xen những diễn biến phức tạp trên thế giới và khó khăn trong nước tác động bất lợi, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng “Bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình”, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, trong đó, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đọc diễn văn khai mạc

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Đại hội lần này có trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố là tập trung trí tuệ thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để tiếp tục phát triển Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030, định hướng 2045 theo tinh thần: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo tóm tắt Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo chương trình làm việc, ngày 15/10, sau nghi thức khai mạc và phát biểu khai mạc Đại hội của Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghe báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X về các văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ TP; phát biểu chỉ đạo Đại hội của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; phát biểu cảm ơn, tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X và thảo luận tại tổ.

AN BANG

Ảnh: Trung tâm Báo chí TP.HCM

Bình luận