Lịch đi học lại của 33 tỉnh, thành phố (cập nhật đến ngày 23/4)

(MTO 4 - 23/04/2020 16:20)

Theo cập nhật mới nhất, đã có 33 tỉnh, thành phố thông báo lịch đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19.

Đa số địa phương cho học sinh lớp 9, 12 trở lại trường từ ngày 27/4, các cấp học còn lại từ đầu tháng 5. Cụ thể:

TR.NGUYỄN

Bình luận