Lịch đăng đề thi Giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM

(MTO 11 - 21/11/2021 20:15)

Ban tổ chức Giải Lê Quý Đôn thông tin về lịch đăng đề Giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM để quý thầy cô, phụ huynh và học sinh tiện theo dõi, tham gia, cổ động.

Lịch đăng đề thi cụ thể như sau:

Lịch đăng đề và dự thi Giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ

Lịch đăng đề và dự thi Giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng TP.HCM

Để tham gia làm bài Giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ hoặc Nhi Đồng TP.HCM, thí sinh cần đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã đăng kí tại địa chỉ giailequydon.muctim.com.vn. Trường hợp, bạn chưa có tài khoản, hãy đăng kí ngay tại đây.

>>>Hướng dẫn cách đăng kí và đăng nhập để tham dự Giải Lê Quý Đôn

Lưu ý: Thời gian mở đề kì 1 là 7 ngày. Thí sinh có thể đăng nhập, chỉnh sửa câu trả lời nhiều lần trước khi bấm nút nộp bài. Sau khi bấm nút nộp bài, thí sinh không được thay đổi bài làm của mình.

>>>Hướng dẫn cách làm bài Giải Lê Quý Đôn

BTC

Bình luận