Khởi động cuộc thi viết về phụ nữ hiện đại

(MTO 12 - 24/12/2018 16:55)

NXB Văn Hóa Văn Nghệ TP.HCM phát động cuộc thi viết về người phụ nữ hiện đại với giải thưởng hấp dẫn.

Infographic: MINH MINH

(Theo Mực Tím)

Bình luận