Infographic: Những điều học sinh cần làm khi học trực tuyến

(MTO 5 - 04/05/2020 11:50)

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản yêu cầu các Sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến.

Mực Tím trích giới thiệu những điều học sinh cần làm khi học trực tuyến.

Xem văn bản hướng dẫn đầy đủ tại đây

NAM TRÂN thực hiện

Bình luận