Infographic: Những điều cần nhớ khi đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

(MTO 7 - 22/07/2021 10:12)

Mang theo giấy tờ tùy thân, tải ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, ở lại nơi tiêm chủng 30 phút...để theo dõi sức khỏe là những điều người đi tiêm chủng cần lưu ý thực hiện, theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

Bộ Y tế đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ tháng 7/2021. Dưới đây là những điều cần nhớ trước và sau khi đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tài liệu do Bộ Y tế cung cấp.

Nguồn: Bộ Y tế

Bình luận