Infographic: Những biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 24/4

(MTO 4 - 25/04/2020 19:39)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Mực Tím tóm tắt những biện pháp chỉ thị yêu cầu Các Bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện để phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Bạn có thể xem toàn văn chỉ thị 19/CT-TTg tại đây

Bình luận