Infographic: Kỉ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

(MTO 4 - 21/04/2020 20:04)

Nhân kỉ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), Mực Tím mời bạn cùng tìm hiểu những công lao, cống hiến vĩ đại của vị lãnh tụ thiên tài đối với lịch sử thế giới hiện đại nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng.

Bình luận