Infographic: Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội từ 28/7

(MTO 7 - 28/07/2020 07:25)

Từ 0 giờ ngày 28/7, Đà Nẵng sẽ thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày, đồng thời tiến hành phong tỏa 3 bệnh viện.

Nguồn: ncov.moh.gov.vn

Bình luận