Hướng dẫn phòng chống, bảo vệ sức khỏe trước tác động của ô nhiễm không khí

(MTO 12 - 15/12/2019 08:19)

Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đã đưa ra những hướng dẫn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác động của tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài.

Infographic: K.N

Bình luận