Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn 2019

(MTO 8 - 09/08/2019 07:35)

Ngày 08/08/2019, Học viện Tài chính (Hà Nội) đã đưa ra mức điểm xét tuyển đối với các ngành đào tạo.

Năm nay, ngành Quản trị Kinh doanh lấy mức điểm chuẩn cao nhất là 26,8.

Xem thêm điểm các ngành:

HÀ ĐẶNG

Bình luận