Hành trình trao tặng học bổng Vì tương lai Việt Nam năm 2018

(MTO 12 - 13/12/2018 11:24)

Mực Tím điểm lại những hình ảnh nổi bật trong hành trình trao tặng 600 suất học bổng Vì tương lai Việt Nam năm 2018. Chương trình do Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tài trợ.

THANH TRUYỀN thực hiện
(Theo Mực Tím)

Bình luận