Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 và 19 khác nhau như thế nào?

(MTO 5 - 30/05/2021 14:37)

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, từ 0 giờ ngày 31/5/2021, TP.HCM sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và nâng cao một số biện pháp trên địa bàn thành phố.

Mực Tím giới thiệu tài liệu tóm tắt sự khác nhau giữa các Chỉ thị 15, 16 và 19 do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) hướng dẫn.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm sự khác nhau giữa 2 chỉ thị 15 và 16 do Mực Tím tóm lược

Bình luận