Giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng TP.HCM năm học 2021 - 2022 có gì mới?

(MTO 11 - 01/11/2021 09:07)

Câu hỏi sẽ được đăng trực tuyến tại địa chỉ giailequydon.muctim.com.vn trong thời gian học sinh học trực tuyến, chưa trở lại trường học.

Đó là một trong những thay đổi của Giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng TP.HCM năm học 2021 - 2022 nhằm đồng hành với việc học trưc tuyến của các em học sinh tiểu học.

Thầy Nguyễn Văn Hiếu (Giám đốc Sở GD - ĐT TP.HCM, Đồng Trưởng ban Tổ chức) nói về điểm mới của Giải Lê Quý Đôn năm học 2021 - 2022.

Dưới đây là thông tin chi tiết về Giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng TP.HCM năm học 2021 - 2022.

Ban tổ chức

Bình luận