Điểm sàn xét tuyển trường ĐH Kinh tế TP.HCM

(MTO 7 - 17/07/2019 13:55)

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã xác định mức điểm sàn xét tuyển đại học chính quy dựa trên kết quả thi THPT quốc gia 2019.

Theo đó, có hai mức điểm tối thiểu để thí sinh đăng kí xét tuyển đại học chính quy vào trường ĐH Kinh tế TP.HCM bằng kết quả thi THPT quốc gia 2019. Cụ thể:

Mức điểm tối thiểu là 19,00 điểm các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Anh, Luật.

Mức điểm tối thiểu là 17,00 điểm các ngành/chuyên ngành: Toán kinh tế, Thống kê kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật phần mềm, Quản lý công, Chuyên ngành Quản trị bệnh viện.

Mức điểm chấp nhận hồ sơ trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3, không nhân hệ số, cho các tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn thi/bài thi tương ứng từng ngành/chuyên ngành và môn thi/bài thi đều đạt trên 1,00 điểm theo thang điểm 10. Mức điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm đối với thang điểm 10.

Năm 2019, ĐH Kinh tế TP.HCM dành 70% tổng số chỉ tiêu (5000) xét tuyển đại học chính quy dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia.

Bình luận